024 666 3 222 1 Info@travelpx.net

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Châu Á

Các bài ký sự, chia sẻ kinh nghiệm về du lịch bụi châu Á

Đây là các bài hướng dẫn kinh nghiệm cơ bản ở các thành phố, với từng nơi bạn có thể xem nhiều bài viết hơn bằng cách click vào địa điểm trên thanh menu.

1. Malaysia

2. Myanmar

3. Phillippines

4. Singapore

5. Thái Lan

Bangkok:

Miền Bắc Thái Lan:

Miền Nam Thái Lan:

6. Cambodia

7. Indonesia

8. Đài Loan – Taiwan

9. Hàn Quốc 

10. Malidves 

11. Bhutan

12. Trung Quốc

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]