Du lịch Châu Á

Các bài ký sự, chia sẻ kinh nghiệm về du lịch bụi châu Á

Đây là các bài hướng dẫn kinh nghiệm cơ bản ở các thành phố, với từng nơi bạn có thể xem nhiều bài viết hơn bằng cách click vào địa điểm trên thanh menu.

1. Malaysia

2. Myanmar

3. Phillippines

4. Singapore

5. Thái Lan

Bangkok:

Miền Bắc Thái Lan:

Miền Nam Thái Lan:

6. Cambodia

7. Indonesia

8. Đài Loan – Taiwan

9. Hàn Quốc 

10. Malidves 

11. Bhutan

12. Trung Quốc

error: Content is protected !!